Ventilace 2023

Finanční podpora na pořízení ventilačních systémů pro majitele nemovitostí v lokalitách Dobrovíz, Horoměřice, Jeneč, Kněževes, Přední Kopanina, Nové Středokluky a ulice U letiště, které zároveň spadají do ochranného hlukového pásma.
Zpět na úvod

Příjem žádostí pro rok 2023 byl uzavřen 31.8.2023.

V roce 2023 rozdělí až 30 milionů korun. O finanční podporu programu mohou žádat majitelé nemovitostí pro trvalé bydlení v lokalitách Dobrovíz, Horoměřice, Jeneč, Kněževes, Přední Kopanina, které zároveň spadají na území ochranného hlukového pásma, a nově také v lokalitách Nové Středokluky a v ulici U Letiště.
Konkrétně je v rámci programu podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací) zajišťujících kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti přímého větrání.

Podmínky programu si pečlivě přečtěte 

Detaily si prostudujte zde

 

Jak používat aplikaci? 

Připravili jsme Vám návod

Jak má vypadat projektová dokumentace? 

Obsah projektové dokumentace najdete zde

Co potřebuji vědět, než se do programu přihlásím

Do programu se můžete zapojit, pokud  se vaše nemovitost nachází v některé z vyjmenovaných lokalit (Dobrovíz, Horoměřice, Jeneč, Kněževes, Přední Kopanina, Nové Středokluky, ulice U Letiště).   

  1. Zároveň zkontrolujte, zda vaše nemovitost taktéž spadá do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně.  Využijte k tomu mapu ochranného hlukového pásma zde.
  2. Pokud vaše nemovitost splňuje obě podmínky (příslušnost k obci a k ochrannému hlukovému pásmu) a souhlasíte s podmínkami programu, pak si můžete v aplikaci vytvořit účet.
  3. Přichystejte si výpis z katastru nemovitostí, údaje z něj budete při vyplňování žádosti potřebovat. V případě, že se vaše nemovitost nachází ve správě BD nebo SVJ, tak budete potřebovat souhlasné prohlášení vlastníků. Pokud vyřízení žádosti svěřujete třetí straně, tak je nutné doložit plnou moc (vzor níže).
  4. Přihlaste se ke svému účtu a vyplňte potřebné údaje.
Seznam doporučených dodavatelů

Žadatel je při realizaci opatření, které je předmětem příspěvku v rámci programu Ventilace, povinen vybírat ze seznamu ověřených dodavatelů. Jedná se o výběr firem, které prokázaly odbornou způsobilost k realizaci opatření z programu Ventilace.

V Seznamu ověřených dodavatelů jsou registrovaní dodavatelé, kteří splnili základní podmínky pro zařazení do seznamu povinných dodavatelů. Zařazení do Seznamu je bezplatné a po splnění základních kritérií je každému dodavateli zápis umožněn.

Upozornění: Letiště Praha neručí za správnost uvedených údajů poskytnutých registrujícím subjektem ani za kvalitu, vlastnosti nebo jakost nabízených výrobků či služeb.

Doporučujeme žadatelům o příspěvek oslovit více dodavatelů, zjistit si jejich reference, podmínky, nabízená řešení a na základě pro žadatele nejvhodnější nabídky uzavřít písemnou smlouvu, která by měla obsahovat závazek, že instalované jednotky těchto dodavatelů budou zaručovat splnění základních technických podmínek programu Ventilace.

Letiště Praha, a.s., s těmito vybranými dodavateli nemá uzavřen žádný smluvní vztah a je výhradně na žadateli, koho ze seznamu vybere.

seznampovinnychdodavatelu92023.pdfAktualizováno: 7. 9. 2023Velikost: 143.59 KBFormát:

Formuláře k jednotlivým fázím zpracování žádosti

Formuláře pro registraci žádosti
Vzor_plná mocAktualizováno: 27. 10. 2023Velikost: 625.12 KBFormát:
Souhlasné prohlášení vlastníkůAktualizováno: 27. 10. 2023Velikost: 639.65 KBFormát:
Formuláře k podání projektové dokumentace
Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání veřejných zdrojůAktualizováno: 27. 10. 2023Velikost: 630.85 KBFormát:
Formuláře k doložení realizace
Zpráva o realizaciAktualizováno: 8. 11. 2022Velikost: 632.61 KBFormát:
Formuláře ke změně žádosti nebo prodloužení lhůt
žádost prodloužení lhůtyAktualizováno: 8. 11. 2022Velikost: 781.13 KBFormát:
změna v žádostiAktualizováno: 8. 11. 2022Velikost: 700.93 KBFormát:

Schéma průběhu zpracování žádosti