Bezpečnost na letišti
O společnosti

Bezpečnost na letišti

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci, testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

AKTUÁLNĚ: Podle vládního opatření je od čtvrtka 25. února 2021 ve všech prostorách letiště povinné nosit respirátor třídy FFP2 nebo dvě chirurgické roušky. Není možné již využít textilní roušky nebo zakrýt dýchací cesty jiným způsobem. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

Tranzit v Německu je možný jen z humanitárních či jiných důvodů, na německém letišti tedy nyní nelze přestoupit např. při cestě na dovolenou. Více informací ZDE.

Žádáme všechny cestující do Amsterdamu, kteří se chystají podstoupit povinný antigenní test na letišti, aby se na letiště dostavili minimálně 3 hodiny před odletem. Více informací ZDE.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Není bezpečnost jako bezpečnost

V letectví rozlišujeme dva druhy bezpečnosti. Provozní bezpečnost, anglicky SAFETY, lze chápat jako soubor opatření proti lidským chybám, zpravidla neúmyslnému jednání z nevědomosti nebo opomenutí pracovních povinností, chybějícím nebo nedokonale nastaveným provozním postupům, selhání techniky, či vlivu vyšší moci. 

Druhá oblast bezpečnosti se zabývá ochranou civilního letectví před protiprávními činy a jejím anglickým ekvivalentem je název SECURITY. V praxi se zabývá nástroji a opatřeními za účelem předejití spáchání protiprávního činu v letadle, v terminálu či v blízkosti letiště. Asi nejznámějšími opatřeními pro širokou veřejnost jsou bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel.

V oblasti bezpečnosti disponuje Letiště Praha, a. s. kvalifikovanými odborníky, kteří v tomto odvětví provádí poradenskou, nebo školící činnost. Tyto služby jsou zajišťovány Školícím a výcvikovým centrem Letiště Praha, které sídlí ve spojovacím objektu T2 u služebního vchodu č. 24 a krom jiných provádějí školení SECURITY, SAFETY a DGR. V záložce Bezpečnostní školení a výcvik kromě obecných informací naleznete i detailní harmonogram nabízených školení a výcviku, rezervační formuláře a kontakty.